Jdi na obsah Jdi na menu
 


4.Série

9. 12. 2005

4.Série

1. Charmed Again (Znovu čarodějky)

 

Kouzlo na obživnutí Prue

1)

V tuto noc a v tuto chvíli,

vzývám vás staré síly

Vraťte mi mou sestru,

a vraťte nám moc tří

(Vyvoláno Piper)

 

Spells To Bring Prue Back To Life

1)
In this night and in this hour,
I call upon the ancient power,
bring back my sister,
bring back The Power of Three

Cast By Piper

 

2)

Povstaň čarodějek moci sílo,

ať povzneseš naše dílo

Vzývám tě vrat se k nám,

ať zas všechnu sílu mám

(Vyvoláno Piper)

 

2)

Powers of the witches rise,
course unseen across the sky,
come to us who call you near,
come to us and settle here

Cast By Piper

 

3)

Krev za krev vzývám tě,

krev za krev zpět volám tě

(Vyvoláno Piper)

 

3)

Blood to blood I summon thee,
blood to blood return to me

Cast By Piper

 

Kouzlo na vyvolání ducha(Seance)

Slyš má slova,

slyš mé steny,

duchu mrtvé z druhé strany,

zjev se po mé pravici,

překroč věčnou hranici

(Vyvoláno Piper)

 

Spell To Summon A Ghost (séance)
Hear these words, hear my cry,
spirits from the other side,
come to me, I summon thee,
cross now the great divide
Cast By Piper

 

Kouzlo na odeslání inspektora

Vem ho zpět,

pryč ho vem,

zbav nás ho,

strč pod zem

My voláme duchy ke zla produktu,

ať ho přenesou hned do Timbuktu

(Vyvoláno Phoebe a Babičkou)

 

Spell To Send Away The Inspector
Take him back, take him away,
remove him now, don't let him stay,
we call the spirits to help undo,
and send him off to Timbuktu!
Cast And Written By Phoebe And Grams

 

Kouzlo na zničení Shaxe

Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
Nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem
(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Vanquish Shax
Evil wind that blows,
that which forms below,
no longer may you dwell,
death takes you with this spell
Cast By Phoebe And Then The Charmed Ones

 

Odkrývací kouzlo

Zaklínám vás kouzel síly,

Odhalte ty co se skryly

předejte sílu věci té,

rozpoznat zlo ukryté

(Vyvoláno Piper a Phoebe)

 

Enchantment Spell
Magic forces far and wide,
enchant these so those can't hide,
allow this witch to use their in,
so she can reveal the evil within
Cast By Piper And Phoebe

 

3. Hell Hath No Fury (Peklo přišlo o fúrii)

 

Likvidační kouzlo

Ať se ten co je pohrdaný,

promění v sen,

a co ho hyzdí ,

ať z něj vyjde ven

(Vyvoláno Paige)

 

Vanishing Spell
Let the object of objection become but a dream,
as I cause the seen to be unseen
Cast By Paige

 

Kouzlo na podporování kompromisů

Moje slova ať mu projdou myslí,

ať se tvrdohlavec rozmyslí,

ať přísnost jeho roztaje,

a prodloužení,ať tu je

(Vyvoláno Paige)

 

Spell to Promote Compromises
These words will travel through the minds,
of stubborn parties and unbind the thoughts too rigid to be kind,
a compromise they'll disentwine
Cast By Paige

 

Kouzlo na zavolání fúrie Piper

Sester moc zase sílí,

po nevinných neviděna pílí

Kdo slyšíš nás tak přijď blíž,

přijď k nám přijď a spočiň již

Krev za krev vyslyš můj hlas,

krev za krev a vrať se zas

(Vyvoláno Phoebe a Paige)

 

Spell To Call Fury Piper
Powers of the sisters rise,
course unseen across the skies,
come to us who call you near,
come to us and settle here,
blood to blood, I summon thee,
blood to blood, return to me
Cast By Phoebe And Paige

 

Zvratné kouzlo

Vůdčí duchu,vyslyš mě,

zruš tu kletbu,a to hned

(Vyvoláno Phoebe a Paige)

 

To Reverse a Spell
Guiding spirits, hear our plea,
annul this magic, let it be
Cast By Phoebe And Paige

 

4. Enter The Demon (Uveďte démona)

 

*Bez kouzel*

 

5. Size Matters (Jde o velikost)

 

Kouzlo na zničení Gamilla

Myslí malý,

velký zlem

teď bolest jiných,

sám poznat měj

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Vanquish Gamill
Small of mind,
big of woe,
the pain you cause,
you now will know
Cast By The Charmed Ones

 

6. Knight To Remember (Nezapomenutelný rytíř)

 

Kouzlo zlé čarodějky

Přiveď mě a prince v jedno,

ať konečně klesne na koleno

Vzývám ho ať stane vedle,

jako milovaný ženich jejíž přisoudilo mi nebe

(Vyvoláno Zlou čarodějnicí)

 

Evil Enchantress Spell
Bring together my Prince and me,
let him fall on bended knee,
I summon him to my side,
that he may take me to be his destined bride
Cast By The Evil Enchantress

 

Kouzlo na zničení Shocker démona

Zmiz my čarodějky na tebe voláme,

a tím teď taky ti poslední ránu dáme

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Vanquish the Shocker Demon
Vanquish we three witches cry,
one finial shock and then you die
Cast By The Charmed Ones

 

7. Brain Drain (Vymývání mozku)

 

Kouzlo na zničení Chameleóna

Zlo kryjící se nocí,

toto kouzlo je mou mocí

Přestaň měnit svou podobu,

kouzlo tě pošle do hrobu

(Vyvoláno Piper)

 

Spell To Vanquish the Chameleon Demon
'Demon hiding in plain sight,
I use this spell with all my might,
to stop your changing form and shape,
this Vanquish seals your fate'
Cast By Piper

 

Kouzlo na nalezení Piper

Čarodějek dobrých sílo,

zastav zrádné kletby dílo

Volná ty přijď k nám blíž,

přijď a nevzdaluj se již

Krev za krev vzývám tě,

krev za krev volám tě

(Vyvoláno Phoebe a Paige)

 

Spell To Search For Piper
Power of the witches rise,
course unseen across the skies,
come to us who call you near,
come to us and settle here,
blood to blood I summon thee,
blood to blood return to me
Cast By Phoebe And Paige

 

Kouzlo na propojení myslí

Život za život,

mysl k mysli,

našeho ducha ihned vyšli

Naše duše na cestu jdou se dát,

k té čí mysl chceme znát

(Vyvoláno Phoebe a Paige)

 

Mind Link Spell
Life to life and mind to mind,
our spirits now will intertwine,
we meld our souls and journey to,
the one whose thoughts we wish we knew
Cast By Phoebe And Paige

 

Kouzlo na vrácení sil

Odkud sem přišli,

tam je vrať,

zatrať slova,

moc mou ztrať

(Vyvoláno Piper-necelé)

 

Spell To Relinquish The Powers
From whence they came,
return them now,
vanish the words,
vanish our powers
Cast By Piper (not completed)

 

8. Black As Cole (Černý jako Cole)

 

*Bez kouzel*

 

9. Muse To My Ears (Polibek múzy)

 

Kouzlo na vidění múzy

Jako tvůrčí víla,

zjev se mi tvá síla

Světlu jež ti svítí v líci,

rozežeň zraku mého svíci

(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

 

Spell to see a Muse
Being of creativity,
show yourself now to me,
your light, which shines upon our face,
let our vision now embrace
Written And Cast By Phoebe

 

Kouzlo na přenesení k múze

Tvořivosti sílo,

pomoz konat dílo

Světlo tvé v prstenu nezáří,

ať je teď rozsvítí síla moci tří

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell to Track a Muse
Being of creativity,
We call ourselves now to thee.
Your light now darkened in a ring,
Shall feel the power of 3 we bring
Cast By The Charmed Ones

 

Kouzlo na zničení Devlina

Zlo zákeřný vrah,

temného podsvětí syn

Dobro vyslyš nás,

čarodějky staré jíž teď voláme,

Zlý čaroději zhyň

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige, napsáno Phoebe)

 

Spell to Vanquish Devlin
Evil is a faithful foe,
but good does battle best,
we witches will with these words,
waste this warlock’s evil zest
Written By Phoebe, Cast By The Charmed Ones

 

Kouzlo na zneviditelnění múzy

Jako tvůrčí víla,

zjev se mi tvá síla

Světlu jež ti svítí v líci,

ať rozžehne zraku mého svíci

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Hide a Muse
Being of creativity,
Hide yourself now from me.
Your light that shines upon our face,
From our vision, now erase
Cast By The Charmed Ones

 

10. Paige From The Past (Paige z minulosti)

 

*Bez kouzel*

 

11. Betrayal Magic

 

Kouzlo o přesvědčení Glena

Mysl a tělo,

ať vzlétnou do výše nevídané

rozumu jeho,

ať teď dostane se nebe pravdy nečekané

(Vyvoláno Paige)

 

Spell To stretch the imagination
Let Mind and Body Soar,
to Heights not reached before,
let limits stretch so you may catch,
a new truth to explore
Cast By Paige

 

Kouzlo na zavolání ducha Angely

Slyš má slova,

slyš mé steny,

duchu mrtvé z druhé stany,

zjev se po mé pravici,

překroč věčnou hranici

Duchu milované Angely,

žádám si tvé vedení,

žádám tě o spojené,

zjev se mezi námi

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Summon Angela's Spirit
Hear these words, hear my cry,
spirit from the other side,
come to us, we summon Thee,
cross now the Great Divide,
beloved spirit Angela,
we seek your guidance,
we ask that you commune with us and move among us
Cast By The Charmed Ones

 

12. Lost And Bound (Ztraceno a Svázáno)

 

Kouzlo na zničení Ludlowa

Svěží vánek,

razí cestou květů ve sny,

Ludlow je zničený

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige, napsáno Paige)

 

Spell To vanquish Ludlow
The brittle winter,
gives way to flowers are spring,
Ludlow is vanquished
Cast By The Charmed Ones, Written by Paige

 

Kouzlo na otevření brány

Kouzlo pryč,

magický mám klíč

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige, napsáno Phoebe)

 

Spell To Unlock The Gates
Door unlock,
no magic block!
Cast By The Charmed Ones, Written by Phoebe

 

13. Charmed And Dangerous (Čarodějné A Nebezpečné)

 

Kouzlo na zavolání sil

Moci čarodějek vstaň,

kouzlo mocné hned se staň

Voláme tě přijď k nám blíž,

přijď a zůstaň již

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Call A Lost Witch's Powers
Powers of the witches rise,
course unseen across the skies,
come to us who call you near,
come to us and settle here
Cast By The Charmed Ones

 

Likvidační kouzlo

Ať se objekt její touhy vrátí k ní,

a její trápení ať víc nikdo nevidí

(Vyvoláno Paige)

 

Vanishing Spell
Let the object of objection,
become but a dream as I cause the scene to be unseen
Cast By Paige

 

Kouzlo na zničení Zdroje

Prudence,Patricie,Penelope,

volám k nám sílu čar a světla,

ať vaše moc stojí na straně naší

a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Vanquish The Source
Prudence, Patricia, Penelope, Melinda, Astrid, Helena, Laura, and Grace,
Halliwell witches stand strong beside us,
vanquish this evil from time and space
Cast By The Charmed Ones

 

Kouzlo na uzavření Propasti

Abolio extunca vento externeus

(Vyvoláno Seerou a Phoebe)

 

To Contain the Hollow
Abolio extunca vento externeus
Cast By The Seer And Phoebe

 

14. Three Faces Of Phoebe (Tři Podoby Phoebe)

 

Kouzlo na touhy srdce

Mám slabou vůli

Však silnou lásku,

odpověď hledám na otázku

Ať slova stráví oheň teď

A v srdci svém ať najdu odpověď

(Vyvoláno a napsáno Phoebe)

 

Spell To find her Hearts Desire
My heart is strong,
my spirit is weak,
it is an answer that I seek,
the question burns within the fire,
so I may hear my heart's desire
Written And Cast By Phoebe

 

Kouzlo na zničení Kurzona

Z lůna když vyzvedlo tě peklo,

na zemi se vše tě zřeklo

Nechť tě nechce ani nebe

Vzít,ať uchráníme sebe

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Vanquish the Demon Kurzon
Hell threw you from its inner core,
but earth won't hold you anymore,
since heaven cannot be your place,
your flesh and blood we now erase!
Cast By The Charmed Ones

 

15. Marry Go Round (Svatební Kolotoč)

 

Likvidační kouzlo

Ať se objekt její zloby rychle rozplyne,

a důvod její ať už nevidíme

(Vyvoláno Paige-Phoebe se stala neviditelnou)

 

Vanishing Spell
Let the object of objection become but a dream,
as I cause the seen to be unseen
Cast By Paige (turns Phoebe invisible)

 

16. Fifth Halliwheel (Páté Kolo U Vozu)

 

*Bez kouzel*

 

17. Saving Private Leo (Zachraňte Vojína Lea)

 

Kouzlo na zničení duchů

Popel popelem,

duch duchem

Vem jejich duši,

ať pozře je zem

(Vyvoláno Piper)

 

Spell to vanquish the ghosts
Ashes to Ashes,
spirit to spirit,
take their souls,
banish this evil
Cast By Piper

 

18. Bite Me (Kousni Mě)

 

Kouzlo na zničení Harpie

Bolesti, v které tě zatrácíme,

Démona pošli na onen svět

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

 

Spell to Vanish Harpy

Cause of pain we have dissevered,

demon you are gone forever

Cast By Piper, Phoebe And Paige

 

19. We’re Off to See The Wizard (Jdeme na návštěvu k čaroději)

 

Kouzlo na získání sil Zdroje

Holus into exitus omne

(3krát-vyvoláno čarodějem)

 

Spell To Gain The Sources Powers
'Holus into exitus omne' x3
Cast By The Wizard

 

20. Long Live The Queen (Ať žije královna)

 

Kouzlo na zničení Zdroje

Prudence, Patricio, Penelopo, Melindo, Astrid, Heleno, Lauro a Grace,

Halliwellovi čarodějky stůjte při nás,

zničte démona zla hned v tento čas

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

Spell To Vanquish The Source
Prudence, Patricia, Penelope, Melinda, Astrid, Helena, Laura, and Grace,
Halliwell witches stand strong beside us,
vanquish this evil from time and space
Cast By The Charmed Ones

 

21. Womb Raider (Prokleté těhotenství)

 

Kouzlo na přivolání Piper-necelé

Moci čarodějek ustaň

a nevídané hned se staň

(Vyvoláno Phoebe)

 

Spell To Summon Piper

Oowers of the witches rise,

course unseen across the skies

Cast By Phoebe

 

Kouzlo na odebrání dítěte

Dej mi sílu,

dej mi tu moc,

to dítě vzít si,

v tichou noc

temná sílo,

vem svůj lup,

do mne s ním vkroč

a vstup

(Vyvoláno Seerou)

 

Spell To Take Baby

Give me strength,

and give me might,

to steal a child

in still of night

Darkest forces let it be,

here my plea,

bring life to me

Cast By Seer

 

Kouzlo Síly Tří

Moci tří teď propusť nás,

Moci tří teď propusť nás,

Moci tří teď propusť nás

(Vyvoláno Piper, Phoebe a Paige)

 

The Power Of Three Spell
The Power of Three Will Set Us Free,
The Power of Three Will Set Us Free,
The Power of Three Will Set Us Free

Cast By The Charmed Ones

 

22. Witch Way Now? (A kam teď?)

 

Kouzlo na nalezení ztracené lásky

Ať jsi kdekoli,

lásko má,

čas i dálku,

má duše

i srdce překoná

(2x vyvoláno Phoebe)

 

Spell To Find A Lost Love
Within my love, 

wherever you be,
through time and space,
take my heart, 
nearer to thee
Cast By Phoebe (twice)

 

Kouzlo na návrat Phoebe

Vrať se lásko,

ať kdekoli jseš,

v čase a prostoru,

tady se zjev

(Vyvoláno Piper)

 

To Find A Lost Love Reversal Spell
Return thy love,
wherever she be,
through time and space,

bring her back to me
Cast By Piper And Paige